Азотни торове

„Съдбата на народите, следователно събата на нашата цивилизация, зависи до голяма степен от наша...

Фосфорни торове

Фосфор (P ) Фосфорът е безусловно необходим за всички живи организми елемент поради участието м...

Калиеви торове

Калий (К) Калият изпълнява важни функции в растителния организъм: регулира физическото състояни...

Комплексни торове

Калций (Ca)   Ролята на калция се проявява за нормалното протичане на делението на клетките, в...

  • Азотни торове

  • Фосфорни торове

  • Калиеви торове

  • Комплексни торове

Калций (Ca) Ролята на калция се проявява за нормалното протичане на делението на клетките, в регулирането и поддържането на оптимално…
Калий (К) Калият изпълнява важни функции в растителния организъм: регулира физическото състояние на клетъчните клоиди; участва в процесите, свързани с…
Фосфор (P ) Фосфорът е безусловно необходим за всички живи организми елемент поради участието му в многостранните физиолого – биохимични…
„Съдбата на народите, следователно събата на нашата цивилизация, зависи до голяма степен от нашата способност да използваме правилно минералните торове.”…